กิจกรรม : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม :

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา