กิจกรรม : รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับ SMEsไทย สู่ความยั่งยืน” กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับ SMEsไทย สู่ความยั่งยืน” กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและเปิด SME Factory 4.0 (ต้นแบบ)