Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อ : ประกาศ ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินสามารถเข้าไปลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานผ่านช่องทาง กยศ.Connect (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยกู้ยืม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 31 ก.ค. 2565 ปีการศึกษา2565

รายละเอียด :

ประกาศ จากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินสามารถเข้าไปลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานผ่านช่องทาง กยศ.Connect (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยกู้ยืม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 31 ก.ค. 2565 ขั้นตอนการกู้ยืมรอฟังประกาศอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 094-8654394
FB. กองทุน กยศ. วิทยาลัยนครราชสีมา

การลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect [ เข้าดู Youtube ]
ไฟล์แนบ : File Not Found
สร้างเมื่อ : 08 เม.ย. 65
สร้างโดย : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จำนวนผ้เข้าชม : 19967 ครั้ง
 
 
Untitled Document