Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : อิทนิลเกมส์ ครั้งที่ 17

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการส่งเสริมบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลัษณ์ กีฬาอินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมกีฬาอินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 17 โดยแบ่งอาจารย์และนักศึกษาออกเป็น 2 สี คือ สีกัลปพฤกษ์(สีชมพู) และสีน้ำเงิน แบ่งการเล่นกีฬาออกเป็น 2 ประเภท คือ กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตองและกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ กินวิบาก วิ่ง 4 ขา และ ตีกอล์ฟมะระ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่นักศึกษาและมีการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์เพราะในกิจกรรมได้มีอาจารย์เข้าร่วมเล่นกีฬาร่วมกับนักศึกษาด้วย


 
 
Untitled Document